Index backlink và bài viết trên Google là gì?

Index backlink và index bài viết trên Google được nhắc nhiều trong thời gian gần đây và nó sẽ càng được nhắc nhiều đơn hơn trong thời gian tới bởi vấn đề index chung trở nên khó khăn hơn do chính sách siết chặt các thông tin không đáng tin cậy từ Google. Index theo cách dễ hiểu là khi bạn tạo ra một nội dung trên website và xuất bản chúng cần được Google ghi nhận. Khi Google đã ghi nhận thì link của bài viết đó sẽ xuất hiện trên công cụ tìm kiếm Google đó gọi là Index.

Đới với index backlink sẽ cần có thêm một điều kiện là backlink link đã được index cần xuất hiện trong Webmaster website của bạn.

Tất nhiên không phải tất cả nội dung của một website khi xuất bản ra điều được Google index. Có những website khi bạn vừa viết bài xong khoảng 30 – 60 phút đã được index rất nhanh. Nhưng lại có những website cho dù bài viết đó đã xuất bản vài ngày thậm chí là vài tuần vẫn không được Google index. Bạn sẽ đặt ra câu hỏi tại sao website người khác lại được Google index nhanh đến thế còn website của mình thì không? Câu trả lời phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Bạn có thể tìm hiểu tại bài viết: Tại sao website bạn bị Google index chậm?

Vậy nếu một bài viết hay một backlink không được Google index thì sẽ ra sao?

+ Bài viết không index: Nếu bài viết trên website của bạn không index trên Google đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể tiếp cận nó khi họ tìm kiếm thông tin liên quan trên Google. Có nghĩa bằng mọi cách bạn phải làm cho bài viết đó được Index trên Google theo một số cách khác nhau.

+ Backlink Link không được Google Index: Có khá nhiều tranh cãi xung quanh liệu 1 backlink không được Google Index thì nó có tác động trong việc đẩy Top từ khóa website của bạn không. Tất nhiên việc một backlink được Google index nó sẽ có tác động tốt nhất. Nhưng một website không được Google Index theo nghiên cứu của khá nhiều người làm SEO nó vẫn có tác dụng ít nhiều. Lấy một ví dụ điển hình: Một backlink mà trong đó có thể NOINDEX (tức hoàn toàn không thể Index) sau một thời gian nó lại nằm trong Webmaster của website bạn (nơi Google ghi nhận Backlink). Có thể bằng một cách nào đó Backlink không index vẫn được Google ghi nhận nhưng backlink đó không thể tiếp cận với người dùng tìm kiếm thông thường.

Xem thêm: Backlink Entity Social Profile là gì?