Lưu lượng truy cập có thương hiệu và không có thương hiệu: Điều gì quan trọng hơn đối với SEO?

Không phải tất cả lưu lượng truy cập không phải trả tiền đều được tạo ra như nhau.

Thông thường, tìm kiếm không phải trả tiền bị chỉ trích vì chiếm đoạt lưu lượng truy cập có thương hiệu mà các kênh tiếp thị khác ảnh hưởng.

Vì SEO vốn là một kênh thường bị hiểu lầm nên điều quan trọng là phải có chiến lược rõ ràng cho nội dung và đối tượng bạn đang nhắm mục tiêu và báo cáo phù hợp.

Bài đăng này thảo luận về sự khác biệt giữa từ khóa và lưu lượng truy cập được gắn thương hiệu và không có thương hiệu cũng như ý nghĩa của chúng đối với chiến lược SEO của bạn.

Xét cho cùng, truy vấn tìm kiếm thương hiệu có thể có ý định truy cập trang web của bạn, nơi các từ khóa không có thương hiệu có cơ hội giới thiệu hoặc tác động đến người dùng chọn trang web của bạn.

Lưu ý phụ: Bạn vẫn có thể tác động đến lưu lượng truy cập được gắn thương hiệu thông qua nội dung tìm kiếm không phải trả tiền để thúc đẩy nhiều nhu cầu hơn đối với các truy vấn có thương hiệu. Thêm về điều đó sau…

Từ khóa được gắn thương hiệu là gì?
Từ khóa được gắn thương hiệu là cụm từ tìm kiếm bao gồm tên thương hiệu của bạn.

Truy vấn tìm kiếm “Apple iPhone” hoặc “Giày Nike” đều là những từ khóa được gắn thương hiệu vì chúng bao gồm tên thương hiệu một cách rõ ràng.

Lưu lượng truy cập từ các từ khóa được gắn thương hiệu có xu hướng mang tính giao dịch nhiều hơn. Người dùng thường ở gần cuối kênh và tìm cách thực hiện một giao dịch mua hàng cụ thể.