Bản trình bày của Google có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ về xếp hạng

Danny Sullivan của Google đã đăng chi tiết về một bài thuyết trình gần đây mà anh ấy đã tập trung vào việc cộng đồng SEO có thể đã hiểu sai cách hoạt động của thứ hạng tìm kiếm, đổ lỗi cho sự hiểu lầm về hướng dẫn và tài liệu của Google.

Một trong những ví dụ mà ông đưa ra là hầu như toàn bộ ngành xuất bản đã áp dụng ý tưởng thêm trang tác giả và dòng tên dựa trên ý tưởng rằng thuật toán của Google đang tìm kiếm điều đó trong khi thực tế là Google thì không (theo Danny Sullivan của Google).

Tuy nhiên, điểm chính của bài thuyết trình không phải là Google không tìm kiếm trang tác giả.

Chủ đề của bài thuyết trình là hướng dẫn của Google có thể chưa tính đến cách những người bên ngoài Google có thể giải thích nó một cách đầy đủ như thế nào.

Danny đã viết:

“Khoảng cách giữa những gì Google nói với người sáng tạo và những gì người sáng tạo nghe được về việc thành công trên Google Tìm kiếm cần phải được cải thiện. Điều đó phần lớn phụ thuộc vào chúng tôi.

Đó là một cái gì đó chúng tôi sẽ làm việc. Nội dung đặt con người lên hàng đầu vẫn là con đường dẫn đến thành công nhưng chúng tôi hy vọng có thể tìm ra những cách tốt hơn để truyền đạt điều này…”

Anh ấy lấy đó làm ví dụ về cách một số SEO hiểu những gì trong tài liệu của họ hoặc trong xếp hạng chất lượng tìm kiếm theo nghĩa đen khi Google thực sự muốn nói đến những gì được viết theo nghĩa rộng chứ không phải theo nghĩa cụ thể.